Soci Club Radiotelegrafisti Italiani

 

Per richiedere il nuovo attestato di brevetto di telegrafista, basta inviare una email, se figuri nella lista a fondo pagina, chi ha la vecchia numerazione la possiamo pubblicare assieme alla nuova:

 

 

- Area i0. ( A.R.I. )

IK0PHU 014/2019 già 101# -

 

 - Area i1. ( A.R.I. ) 

IK1JJM 005/2019 -

 

- Area i2. (A.R.I. )

IK2EKZ 001/2019 - IK2RGV 002/2019 - I2XGD 004/2019 - IW2JJS 007/2019 - I2QIL 010/2019 - IZ2UZQ 011/2019 - IZ2FLX 012/2019

 

- Area i3. ( A.R.I. )

 

 

Area i4. ( A.R.I. )

I4CQO 003/2019 -

 

- Area i5. ( A.R.I. )

I5NQK 008/2019 -

 

- Area i6. ( A.R.I. )

 

 

- Area i7. ( A.R.I. )

 

 

- Area i8.  ( A.R.I. )

IZ8NXG 009/2019 -

 

- Area iT9. ( A.R.I. )

 

- STRANIERI -

 

 

 

 

 

I0EMV I0FUQ I0HGB I0IKV I0KNX I0LTX I0MOC I0NUM I0SNA I0WDD

IK0AAE  IK0ADY  IK0ATQ  IK0IXI     IK0IZW  IK0LPN   IK0LZR IK0LWP IK0LZP   IK0SMC IK0QDM IK0HTM  IK0MID  IK0MNH IK0QNZ IK0QDI   IK0QDB  IK0RNL    IK0QOA IK0RFV  IK0TUG   IK0VVH IK0NKI   IK0DWJ  IK0EFR  IK0PAV   IK0TXF   IK0UUM IK0VGC  IK0VXI   IK0YGH IK0YQJ   IK0YUS IK0XBD   IK0XCB   IK0WMT IK0ZME

IS0ADZ   IS0ESG  IS0UWS   IS0PEV    IS0RDY

IW0AGX

IZ0AMM IZ0AYM IZ0BXZ IZ0CWW   IZ0DCK   IZ0DGI   IZ0DZV IZ0EHR  IZ0EMX  IZ0FVD   IZ0FZQ IZ0FYX     IZ0GKR    

 

 - Area i1. ( A.R.I. )
 

I1BYH I1EIS I1FHA I1FIU I1HLP I1HKJ I1HOP I1JQJ I1NAI  I1PJK I1QOD  I1TKB I1ULJ I1UP I1URL I1WNB I1ZB I1ZQD

IK1JPZ   IK1OXD  IK1NHG  IK1QFP  IK1GPK   IK1BQD  IK1NJF   IK1RAC IK1HLG IK1QLD  IK1TWF  IK1SOW IK1PML   IK1JTQ   IK1RQV  IK1OTS IK1TSE  IK1OUK   IK1ICD  IK1CEY - IK1XCV  IK1VBE   IK1HSK  IK1IPV   IK1BRM  IK1GPG  IK1VCA   IK1YDB  IK1UGX  IK1ZFN  IK1YJM IK1ZOD  IK1VEK   IK1ZNQ  IK1AZK  IK1XUW  IK1YEZ  IK1GNC IK1RKN  IK1ZFO  IK1YKT   IK1WGX  IK1XPK  IK1YLO   IK1TXL 

IW1DFU

IX1ASQ IX1CKF IX1IIU  IX1IHR  IX1JUO  IX1LLB  IX1OEN  IX1ORR

IZ1BCJ  IZ1BLE IZ1BMI  IZ1CCK(I1BWB)   IZ1CQN  IZ1CCD  IZ1DSJ  IZ1ELP  IZ1ERL IZ1FHB  IZ1GDT  IZ1GLM IZ1GJK IZ1GLN IZ1GZF

 

- Area i2. (A.R.I. )

 

I2AZ    I2MG    I2ARN  I2AYX I2BBJ  I2CEX  I2CQV  I2CZQ   I2EAY   I2GCC I2HNQ  I2IEX  I2NBL  I2OGV  I2OUH  I2PTE  I2RFJ    I2TYD   I2VDX  I2WXP I2XBO I2XKY  I2WEQ  I2ZKA  I2ZZU

IK2AFQ   IK2ALI    IK2AOO IK2AVH IK2BQN IK2CIH IK2CWZ IK2CZQ IK2DPB   IK2DRB  IK2DUW IK2EAD  IK2ECP   IK2ECW IK2DII  IK2FSS   IK2GRA   IK2GSO  IK2IKW   IK2ILG   IK2ILI  IK2IRH  IK2JYW IK2JEQ    IK2LQY   IK2UEX   IK2SAE  IK2JET    IK2SAH   IK2MLV  IK2IGY   IK2MLW IK2MPT IK2NVX    IK2ODI  IK2OFR IK2QEI    IK2QPP   IK2PTB   IK2PZF    IK2RFI   IK2SGV    IK2SNG  IK2SOE    IK2VUL  IK2UJF    IK2ULC   IK2QES    IK2RDW IK2RMZ IK2RTE IK2RHE  IK2RXZ   IK2RZF   IK2RZV   IK2VIW   IK2VTU      IK2HMU     IK2UJX  IK2UKW  IK2UVX  IK2WAD  IK2WAN IK2WBD IK2WFE IK2WRG IK2WRO IK2WYW IK2XRL  IK2XZA   IK2YYM   IK2YLV   IK2YSE    IK2ZLM

IZ2ABP    IZ2ABJ   IZ2BKS    IZ2BKW  IZ2AHF    IZ2BKC  IZ2CHO IZ2EWR IZ2GMT   IZ2KTP  IZ2BKW   IZ2GOT   IZ2CPS   IZ2ACZ   IZ2EPS    IZ2FDU    IW2HOW

 

- Area i3. ( A.R.I. )

IK3HUK - I3ZRL - I3EVF - IK3ITX - IN3PIC - IN3ZWF - IK3JLS - I3VYK - IK3HXD - I3KNB IK3HUG - IN3FST - IK3OGI - IN3BGM - IK3RET - IN3FWK  IK3TCH - I3GWU - IK3HHW - IN3GZJ - IK3LFY - I3WXX - I3MKH - IK3AWP - I3EVE - IV3XNE - IN3ZKY - IK3NAA - IV3WNU - IK3QAQ - I3CTX - IN3MLW  IV3FIV - IN3KLQ - IK3ASM - IK3RIY - IK3REX - IN3NOR - IK3SBA - IV3TUO  IV3EVW - IV3GXZ - I3ZPW - IK3ITS - IV3GHJ - IN3QBB - IK3OUH - IN3EYY - IK3JBP - IN3TTL - IK3RJQ - IV3OEP - IK3OCD - IK3OBX  IK3GER  I3FOM - IN3KMM - IN3BZY - IN3NAZ - IV3NZN - IK3BED  I3BQC  I3MLU - IV3FSG - I3MGN - IV3TNP - IK3ELD - I3MBG - IK3TZB - IN3KXU - IZ3DBE - IV3DGY - IZ3AHY - IN3LKJ - IV3PVD - IV3SHF IV3CXM - IV3AJZ  IV3LAV - IV3DHA - IV3GUS - IV3RAZ - IV3ZAC - IV3DPF IV3DIX - IV3FEW IK3WUZ - I3MGN - I3ZUJ - IK3ZBB - I3CHD - IK3HZS IK3SVT - IK3REU - IV3CBT - IZ3ASA - IV3EMA - I3VZB - I3MW - IN3VHA - IZ3DBA - I3JSS - IV3IBZ - IZ3ETC - IZ3ERJ - IZ3FJV - IZ3DBE - IV3XHM - IN3AFT - IZ3DVU - IV3XHM - IZ3GAK - IV3YNB - IN3XWB - IN3ZMM - IZ3NVQ - IN3BJJ - IZ3ESV - IV3ZXQ   IV3ELR - I3GVN -  IV3YJM - IV3VSC - IN3DQW.

 

- Area i4. ( A.R.I. )

I4ALU - IK4OMU - IK4CIE - IK4PKK - IK4QJH - I4RFZ - IK4NGA - I4JEE - IK4POW - IK4PNE - IK4RSK - IK4RDP - IK4SBR - IK4IDW - IK4UPU - IK4MEC - I4VJC - IK4PKM - IK4RSQ - IK4UPJ - IK4VFF - IK4RSD - IK4NQL IK4UQT - IK4DEK - IK4TVQ - IK4PLW - IK4UPS - IK4UPX - I4FGN - IK4PKQ  IK4JQY - IK4SDS - IK4GME - IK4WLU - I4HJ - IK4ICT - IK4LHC - IK4PKZ - I4AND - IK4UNH - IK4NQW - IK4OLT - IK4JPR - IK4MTF - IK4UOP - I4CAT - IZ4BBF - IK4BBF - IZ4AGI - IZ4AFD - IK4UOP - IZ4BBF - IK4WLU - IZ4AGI - IZ4AFD - IZ4DIF - IZ4DIT - I4YTE - IK4HAQ - IK4NOQ - IZ4GOL - IZ4DYV -
I4SWQ - I4OYU - IZ4APT - IZ4ESF. 

 

- Area i5. ( A.R.I. )

IK5FQW I5VYP  IK5JJQ  IK5PWR - I5OQR - IK5NTC - IK5PKC - IK5PWQ - IK5QPS - IK5SRD  IK5SRF  IK5CQO IK5ROP - IK5DVS - IK5NFI - IK5UIL - IK5UBI - I5TTY -  - IK5PKE  IK5ATM  IK5OSA I5RFG - IK5VLU - IK5PWH - IK5EEL - IK5LPB - IK5WOA - IK5VIA  IK5TBI  IK5MEP  IK5ZQB - IK5CAQ - IZ5AXC - I5TYQ - IK5DVT - I5SQI - I5NZR    IK5PWK  I5FNN IZ5BTC - IZ5BXK - IK5OJB - I5ESR - IK5NFJ - IZ5BRW IZ5FDE  I5TWK  IZ5GRS - I5NOC - I5TWK - IK5TSZ - IK5WOB - IZ5IOX - IK5ZAB - IZ5JLW  IZ5GHJ -
IK5BNG.

 

- Area i6. ( A.R.I. )

I6YME - IK6JRK - IK6CJZ - IK6PHJ - IK6ARS - IK6FPT - IK6HWX - IK6PTJ  IK6HIQ - I6ANE - IK6SNQ - IK6IHN - IK6RPR - I6DLJ - I6HWD - I6FDS  IK6IJF - IK6VBR - IK6ZCV - I6LVT - I6AYS - IK6NHA - I6NUX - IK6ZDN  IZ6AAW - IK6NRL - IZ6ADY - I6JKW - IK6UGE - IZ6ASG - I6LFY - I6IAY IK6DZM - IK6WIE - IZ6BYQ - I6TTX - IK6TOS  IK6OCX - IZ6DKU - IK6TOS IZ6DKU - IK6TOR - IK6GZY - IZ6EDA - IZ6BTN - I6QON - IZ6FYI - IK6ZDG  IZ6FKN - IK6CMH - IK6TKC.

 

- Area i7. ( A.R.I. )


I7DQX  I7JPJ I7MZN  I7UKV  IK7BEF   IK7CJV IK7FMQ   IK7GOG  IK7IJP  IK7OQP  IK7RKE  IK7SLT IK7TAM   IK7TGA  IK7YUG IZ7GBC.

 

- Area i8.  ( A.R.I. )

I8DYL    I8NHJ     I8IP           I8TTO     IK8GVF  IK8COG IK8IXD  IK8EVE  IK8HEP  IK8TPJ  IK8GJX     IK8BIZ    I8WWF  IK8RRY  I8QFK  IK8DDY IK8URG IK8VRP  IK8TWM  IK8QIZ    IK8JCX  IK8XUY  IK8UIF  IK8ESQ  IK8YTF  IK8YTB  IK8YFU    IK8MYN  IZ8CRC  IK8LIY    IZ8DBJ  IZ8AJQ  IK8YTA  IK8MIG IK8GYQ  IK8WEI     IK8HOE  IZ8GCB  IK8ISG IK8HVB IK8XSY  IK8XIR   IC8CQF  IK8XET     IK8MFA  IK8JKT  IZ8JBS  IZ8GFQ  IZ8SWO.

 

- Area iT9. ( A.R.I. )

IT9GFE - IT9ZGY - IT9SGN - IT9JPK - IT9NSX - IT9ORA - IT9JDB - IT9AMZ - IT9ULN - IT9PLM - IT9JSK - IT9JWA - IT9AUP - IT9JPS - IT9UUT - IT9LFF - IT9CXN - IT9VMQ - IT9JRU - IT9AF - IT9XCV - IT9NCO - IT9SIJ - IT9DNW - IT9RZU - IT9LWP - IT9TPJ - IT9XUL - IT9LOL - IT9XUA - IT9TZZ -
IT9CLU .

 

 

- STRANIERI -

EA1AFB - EA1RCW - UA3QG - KA3ZLA - HA3GJ - YO4DCY - HG5NHQ  AB6EW - ON6CW  HB9CQA - HB9KAA - UC2AFX - RA3GD - YO2BCT  UA4FBP - HA5BIV - HA3GQ  RV3ACW - HA3OV - HA3NU - YO9FOC - EU7KI  OM2IB - VA3RU - OM3TPG - EU7KQ - Z32TO - JE1SPY - YU7WJ - YU7DR  UT5UO - JH9CAJ - HL2IBC - HL1LQ - HL3EHN - HA1DK - JO4RHC  HA3LW EU7KJ - UA4FUM - HA4YY - UA4FYL - OE4CSK - Z31DX - HA3HE - HL5AP  JA1OQG - UA3VBW - YO9ASS - JA2CWB - HA3GJ - YO4FRF - US1RR  DJ8EF  EU1EE - LZ4YL - LZ1BP - LZ1IK - LZ1FI - LZ2YJ - LZ1PJ - LZ1IM - LZ1US  LZ1RF  LZ1OM - LZ3NN - LZ1CY - LZ1AX - LZ1RB - LZ1BT  LZ2XA - LZ1ZQ  LZ5LK - LZ1BFR - 9A5I - 9A2EE - 9A2EU - OK1CW - OK1DF - OK2BFN

DF4PA - DL2OBF - HA3FRE - HA1DK - HA3FO - HA5BA - HA5HP - JA8ATG DS2HBH- SV1NA - DS5ALT - DS2BOB - HL1ACW - HL1LKS - Z30RS16 Z32MV Z32OK - Z31DZ - Z32MB - Z31LR - YO3088 - YO3GDA - YO3GEC - YO4HV  UA4IJA RV9CPW - RV9CON - UA4FJ - RX4AK  RV9CPV - UA3VAT  UA3VBW  UA4FUL - RZ4AK - UT5URM - 4N7RHG - YU7AL - YZ1AA - YU1UA  EU012 - EW022 - EW017 - EW018 - EW8NV - EW7PZ - EU7KT  EW1YL - EU7KI  EU7KQ - TW7TP - EW8NU - LZ3FJ - HA2RQ - HB9KAZ - YI1OM - 9A3FO

HB9BQW - F5NTJ - 9A4RC - EK8YC - 6K0ZS - DF7QK - RU0LL - EK6LV  EK6LP - DS5WKW - DL4FCH - DL9EM - DL4FEH - DL8KAC- DL5KUA  HV1HEM - HB9FBG - YU8YL - YO4RHC - 9A5TO  EU7KQ - YT7AW - YT2T  LZ3PN - EW8NF - RV9CSH - RV9CKM - EW8VK - YU7RQ -YO8SIH - YO8SMA HA3SY- EW1HAS - EW8FO  YO8RXN - RA4FWL  Y08TBA - EU1HAN  Y08TIV EU1HAM - RA2FIF - Y08TIL - FG8NY/F6JOE - YV6ABM.